වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය – නැටුම් කලා (Dance)

November 4th, 2013 · Posted By Sunethra Siriwardena · Leave a Comment

(මෙම ලිපිය 2013 පෙබරවාරි -සැප්තැම්බර් කාලය තුල “අද” පත්‍රයේ පලවුන ලිපි මාලාවක් අන්තර්ජාලයට ගෙන ඒමේ අරමුණෙන් පලකෙරේ. මෙය වැඩි දියුණු කිරීම සදහා ඔබගේ අදහස්/ප්‍රශ්න  කරුණාකර කොමෙන්ටුවක් ලෙස එක් කරන්න.  අධ්‍යාපනය හෝ පුහුණුව සදහා ආයතන ලැයිස්තුවක් සදහා http://www.educationforum.lk/higher-education/බලන්න.)   කලාත්මක අභිනයක් සදහා  කලාකරුවා විසින් සිය හඬ හෝ ශරීරය යොදාගන්නා කලාවන් අභිවාහ්‍ය කලාවන් (හෝ Performing Arts) ලෙස හැදින්වේ. නැටුම් කලාවන් යනු අභිවාහ්‍ය කලාවන්ගෙන්  එකකි.  සංගීතය හා රංගනය ද අභිවාහ්‍ය කලාවන්ට අයත්ය. මෙම ලිපියේ අවධානය නැටුම් කලාවට වුවද මෙහි සදහන් වෙන බොහෝ කරුණු සංගීත විෂයට ද අදාළ බවත් මෙහි සඳහන් සෑම ආයතනයකම පාහේ සංගීත පුහුණුව සදහාද අවස්ථා පවතින බව සැලකිය යුතුය. රඟපෑම සහ නාට්‍ය කලාව…

Continue Reading →

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය – වාණිජ්‍ය හා ව්‍යාපාර කළමනාකරනය – (Commerce & Business Management)

November 2nd, 2013 · Posted By Sunethra Siriwardena · Leave a Comment

(මෙම ලිපිය 2013 පෙබරවාරි -සැප්තැම්බර් කාලය තුල “අද” පත්‍රයේ පලවුන ලිපි මාලාවක් අන්තර්ජාලයට ගෙන ඒමේ අරමුණෙන් පලකෙරේ. මෙය වැඩි දියුණු කිරීම සදහා ඔබගේ අදහස්/ප්‍රශ්න  කරුණාකර කොමෙන්ටුවක් ලෙස එක් කරන්න.  අධ්‍යාපනය හෝ පුහුණුව සදහා ආයතන ලැයිස්තුවක් සදහා http://www.educationforum.lk/higher-education/බලන්න.)   වාණිජ්‍යය හෙවත් Commerce  යනු පොදුවේ වාණිජ කටයුතු හෝ වෙළඳාම පිලිබඳව විෂයක් සේ හැදෑරීමයි. ගණකාධිකරණය (Accounting), මූල්‍ය කලයුතු (Finance), මානව සම්පත් කළමනාකරනය (Human Resource Management) සහ අලෙවිකරණය (Marketing) වශයෙන් වාණිජ්‍යය විෂය ප්‍රධාන අනු-විෂය ධාරා හතරකට බෙදේ. ව්‍යාපාර පරිපාලනය (Business Administration)  යනු පොදුවේ මේ අංශ සියල්ල පිලිබඳ යම් දැනුමක් ලබා දෙමින් ව්‍යාපාරයක් හැසිරවීම හෝ  ව්‍යාපාරයක් තුල යම් කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීම සදහා නිපුණතා  ලබාදෙන ප්‍රධාන අනු-විෂයකි.  කාර්යෝපාය…

Continue Reading →

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය- සිවිල් ඉංජිනේරු සහ ඉදිකිරීම් (Civil Engineering & Construction)

November 1st, 2013 · Posted By Sunethra Siriwardena · Leave a Comment

(මෙම ලිපිය 2013 පෙබරවාරි -සැප්තැම්බර් කාලය තුල “අද” පත්‍රයේ පලවුන ලිපි මාලාවක් අන්තර්ජාලයට ගෙන ඒමේ අරමුණෙන් පලකෙරේ. මෙය වැඩි දියුණු කිරීම සදහා ඔබගේ අදහස්/ප්‍රශ්න  කරුණාකර කොමෙන්ටුවක් (comment) ලෙස එක් කරන්න.  අධ්‍යාපනය හෝ පුහුණුව සදහා ආයතන ලැයිස්තුවක් සදහා http://www.educationforum.lk/higher-education/බලන්න.)   සිවිල් ඉංජිනේරු සහ ඉදිකිරී‍ම් ව්‍යාපෘතීන් සාමාන්‍යයෙන් වෘත්තීන් රැසක එකමුතුවකින් ක්‍රියාත්මක වේ. ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම පිණිස ඉංජිනේරුවන්ද (Engineers), ඉදිකිරීම් කළමනාකරනය කිරීම සදහා ඉදිකිරීම් කළමනාකරුවන් හා තාක්ෂණඥයින් (Construction Managers) හා වැඩ සුපරීක්ෂකවරුන්ද (work Supervisors) අවශ්‍යය. ව්‍යාපෘතියට අවශ්‍ය ගොඩනැගුම් ද්‍රව්‍ය හා අවශ්‍ය ශ්‍රමය ප්‍රමාණාත්මකව ගණනය කරනු ලබනුයේ ප්‍රමාණ තක්සේරුකරුවන් (quantity surveyors) විසිනි. සිවිල් ඉංජිනේරු, ඉදිකිරීමේ තාක්ෂණඥ මෙන්ම ප්‍රමාණ තක්සේරුකරු වැනි වෘත්තීන්හි යෙදෙන වෘත්තිකයින්ගෙන්…

Continue Reading →

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය – ජීව සහ භෞතික විද්‍යා (Bio & Physical Sciences)

October 31st, 2013 · Posted By Sunethra Siriwardena · Leave a Comment

(මෙම ලිපිය 2013 පෙබරවාරි -සැප්තැම්බර් කාලය තුල “අද” පත්‍රයේ පලවුන ලිපි මාලාවක් අන්තර්ජාලයට ගෙන ඒමේ අරමුණෙන් පලකෙරේ. මෙය වැඩි දියුණු කිරීම සදහා ඔබගේ අදහස්/ප්‍රශ්න  කරුණාකර කොමෙන්ටුවක් (comment) ලෙස එක් කරන්න.  අධ්‍යාපනය හෝ පුහුණුව සදහා ආයතන ලැයිස්තුවක් සදහා http://www.educationforum.lk/higher-education/බලන්න.) විද්‍යා අංශයෙන් උසස් පෙළට පෙනී සීටීමෙන් අනතුරුව රජයේ විශ්ව විද්‍යාලයට වරම් නොලැබුනුහොත් විද්‍යා අංශයෙන් උසස් අධ්‍යාපනය ලැබීමේ වෙනත් අවස්ථාවන් මෑතක් වනතුරුම ශ්‍රී ලංකාව තුල පැවතියේ නැත. මෑතකදී සිට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ ශිෂ්‍යයන් ඇතුළු කර ගැනීමේ පටිපාටියට බාහිරව ක්‍රියාත්මක වන විකල්ප අවස්ථා ඇතිවෙමින් පවතී. සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ විකල්ප මාර්ග මොනවාද? රසායන විද්‍යාඥයින්ගේ සංගමය විසින් ආරම්භ කරන ලද ලංකා රසායන විද්‍යා ආයතනය (Ceylon Institute of…

Continue Reading →

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය – බැංකු සහ මූල්‍ය සේවා (Banking and Finance)

October 30th, 2013 · Posted By Sunethra Siriwardena · Leave a Comment

(මෙම ලිපිය 2013 පෙබරවාරි -සැප්තැම්බර් කාලය තුල “අද” පත්‍රයේ පලවුන ලිපි මාලාවක් අන්තර්ජාලයට ගෙන ඒමේ අරමුණෙන් පලකෙරේ. මෙය වැඩි දියුණු කිරීම සදහා ඔබගේ අදහස්/ප්‍රශ්න  කරුණාකර කොමෙන්ටුවක් ලෙස එක් කරන්න.  අධ්‍යාපනය හෝ පුහුණුව සදහා ආයතන ලැයිස්තුවක් සදහා http://www.educationforum.lk/higher-education/බලන්න.) ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශය නියාමනය කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (Central Bank) සහ සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාව (Securities & Exchange Commission of Sri Lanka) විසිනි.  වාණිජ බැංකු, මූල්‍ය සමාගම්, කල්බදු සමාගම්, විශ්‍රාම වැටුප් හා අර්ථසාධක අරමුදල් කළමනාකරුවන්, රක්ෂණ සමාගම් සහ මූල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් උපදේශන ලබාදෙන පෞද්ගලික උපදේශක සමාගම් (Commercial Banks, Finance Companies, Leasing Companies, Pensions and Provident Fund Managers, Insurance Companies, Financial Consulting…

Continue Reading →

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය – ගුවන්සේවා (Aviation)

October 29th, 2013 · Posted By Sunethra Siriwardena · Leave a Comment

 (මෙම ලිපිය 2013 පෙබරවාරි -සැප්තැම්බර් කාලය තුල  “අද” පත්‍රයේ පලවුන ලිපි මාලාවක් අන්තර්ජාලයට ගෙන ඒමේ අරමුණෙන් පලකෙරේ. මෙය වැඩි දියුණු කිරීම සදහා ඔබගේ අදහස්/ප්‍රශ්න  කරුණාකර කොමෙන්ටුවක් ලෙස එක් කරන්න.  අධ්‍යාපනය හෝ පුහුණුව සදහා ආයතන ලැයිස්තුවක් සදහා http://www.educationforum.lk/higher-education/බලන්න. )  ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන්සේවා ක්ෂේත්‍රය තුල  ඉදිරි කාලය තුලදී  සැලකිය යුතු සංවර්ධනයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.  වාර්තාවී ඇති අන්දමට, 2012 වසරේ සංචාරකයින් මිලියනයක් මෙරටට පැමිණ තිබේ.  2013 වර්ෂයේදී මෙම සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහල යනු ඇත.  2013 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව ඉහලම සංචාරයක් ගමනාන්තයක් වනු ඇති බවටද ජනප්‍රිය සංචාරක මගපෙන්වී‍මේ වෙබ් අඩවියක් වන ‘Lonely Planet’  විසින් අනාවැකි පලකර තිබේ.  දිවයිනක්  වන ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම සංචාරක ආගමනයක්ම ගුවන් මගින්…

Continue Reading →

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය -වාස්තු විද්‍යාව (Architecture)

October 28th, 2013 · Posted By Sunethra Siriwardena · 1 Comment

 (මෙම ලිපිය 2013 පෙබරවාරි -සැප්තැම්බර් කාලය තුල  “අද” පත්‍රයේ පලවුන ලිපි මාලාවක් අන්තර්ජාලයට ගෙන ඒමේ අරමුණෙන් පලකෙරේ. මෙය වැඩි දියුණු කිරීම සදහා ඔබගේ අදහස්/ප්‍රශ්න  කරුණාකර කොමෙන්ටුවක් ලෙස එක් කරන්න.  අධ්‍යාපනය හෝ පුහුණුව සදහා ආයතන ලැයිස්තුවක් සදහා http://www.educationforum.lk/higher-education/බලන්න. ) වාස්තු විද්‍යාවට අදාළ වෘත්තීන් වාස්තු විද්‍යාඥ (Architect) අභ්‍යන්තර සැලසුම්කරු (Interior Designer) භූදර්ශන සැලසුම්කරු (Landscape Designer) සැලසුම්කරු (Draughtsman) ව්‍යාපාරික (Entrepreneur) නගර සභා ප්‍රදේශ සැලසුම්කරු (Town Planner) සේවාශ්‍ර කළමනාකරු (Facilities Manager) අධ්‍යාපනඥ/පර්යේෂක (Teachers/Researcher) වාස්තු විද්‍යාත්මක ව්‍යාපෘතීන් සාර්ථකව නිමකිරීම උදෙසා වාස්තු විද්‍යාඥයින් පමණක් ‍නොව තවත් විවිධ වෘත්තිකයන්ගේ සේවය ලබාගැනීම අවශ්‍යතාවකි.   මුල්  අවස්ථාවේදී සැලසුම් ශිල්පීන්  (draftsman), පරිමාණ තක්සේරුකරුවන් (quantity surveyor) වැනි වෘත්තිකයින්ගේ සේවය අවශ්‍යවන අතර පසු අවස්ථාවලදී…

Continue Reading →

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය – ගණකාධිකරණය (Accountancy)

October 14th, 2013 · Posted By Sujata Gamage · 1 Comment

(පුහුණු ආයතන ලැයිස්තුව ලිපිය අග දැක්වේ)    ගණකාධිකරණය හදාරන්නකුට තෝරාගතහැකි අධ්‍යයන ධාරා තුනකි.  මින් එකක්වන මූල්‍ය ගණකාධිකරණයේ (Financial Accounting) කාර්යය වනුයේ බාහිර පාර්ශවයන් එනම් ආයෝජකයින්, ණය හිමියන්, නියාමකයින් සහ බදු අධිකාරීන්ට සැපයිය යුතු තොරතුරු සැපයෙන පරිද්දෙන් සමාගමේ වාර්ෂික ගණකාධිකරණ වාර්තා සකස්කිරීමයි.  දෙවැන්න වන කළමනාකරණ ගණකාධිකරණයෙහි (Management Accounting) කාර්යය වනුයේ සමාගමේ කෙටිකාලීන තීරණ ගැනීම්වලට සහාය වන කෙටිකාලීන ගණකාධිකරණ වාර්තා සහ විශ්ලේෂණ, අංශ කළමනාකරුවන් සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වෙනුවෙන් සකස්කිරීමයි.  තෙවැන්න ගණකාධිකරණ ශිල්පය (Accounting Technician) වන අතර ඉහත කවර ධාරාවක් සඳහා හෝ සහාය සේවාවන් ලබාදීම මෙම වෘත්තියේ කාර්යභාරයයි. මූල්‍ය ගණකාධිකරණය හදාරන මාර්ගය කුමක් ද? 1941 වසරේ සිට 1959 වනතුරුම ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය…

Continue Reading →

What does the Girl-Child Day mean for Sri Lanka

October 11th, 2013 · Posted By Sujata Gamage · 4 Comments

The Girl Child Day was designated in 2012 to bring attention to disparities in education, nutrition, health and legal rights for young girls. Innovation in Education is the Theme for Girl Child Day for 2013. For most developing countries, including other countries in the Indian sub-continent, innovations in education are needed indeed to get girls into schools and keep them there. Malala’s case amplifies the extreme of not even being to get to school and the need transform society as a whole to ensure the well-being of the girl child. In contrast, girls in Sri Lanka are doing ok, if…

Continue Reading →

Human Rights Commission is taking up the Grade V Scholarship Issue

October 11th, 2013 · Posted By Sujata Gamage · Leave a Comment

According to the ‘Ada’ newspaper, Mr .Prarthibha Mahanamaheva has called up the Ministry of Education and National Child Protection Agency to discuss the extreme phyiscal and mental stress caused by the Grade V scholarship on young children. Sri lanka is a signatory to the Convention on Rights of the Child . It will be interesting to see which clauses in the convention are  being considered. Article 19 1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment…

Continue Reading →